Voor wie?

‘We richten ons op personen en gezinnen met een gezinslid met een ondersteuningsvraag. Ook het netwerk van personen met een ondersteuningsvraag is welkom. Ondersteuningsnood is een ruim begrip.

We willen niet in hokjes denken, ieder persoon is uniek en welkom zoals hij is. Om het begrip ondersteuningsnood duidelijker te schetsen kiezen we ervoor om op deze website wel enkele doelgroepen aanhalen waarvoor we zeker open staan.

Mensen met ondersteuningsnoden door en hun gezin:

  • Autismespectrumstoornissen

  • Een verstandelijke beperking

  • Een fysieke beperking

  • Een zintuiglijke beperking

  • Gedrags- en emotionele stoornissen

  • Een langdurige chronische ziekte

  • Een combinatie van meerdere zorgvragen

 

Ook mensen zonder beperking die wensen rekening te houden met de andere gasten zijn van harte welkom!